2023 | Quantum Zeno

‘QUANTUM ZENO’ by Electric Force

15|05|2023
30 Years anniversary of Meridian 22 Junior High School |
National Opera and Ballet, Sofia 2023

   Неусетно попадате в зона на безтегловност, където дъхът ви спира, замръзвате и доверени на своите сетива и мисъл се потапяте в увлечението да разшифровате форми, движения, картини, а цялото ви внимание е погълнато и определя това състояние и управлението на времето, което за вас всъщност в този момент спира да съществува. Вече изпитвате изкушението да запазите състоянието и да останете вечно млад. Тази сила подкопава вашето интуитивно усещане и представи за движение, за пулсация, пространство и време, което променя своята посока, динамика и измерения на времевите характеристики. То се свива, разширява, променя посоката си и се излива по различен начин във вашите сетива. Quantum Zeno ще ви накара да усетите, че времето е само една илюзия на сетивата.

   Quantum Zeno/Ефекта на Зенон описва една неизменна част от характеристиката на брейкинг школата Electric Force. Най-опитната, успешна и активно действаща школа по брейк в София, респективно в страната, която не е прекъсвала за миг дейност от своето създаване до днес. Ефекта на Зенон намира пълното си отражение чрез Electric Force, където десетилетия време имат свойството да се слеят и да бъдат преживяни и усетени в един миг, и като един миг неповторим.

   Quantum Zeno представя системата Electric Force, в която и най малката частица-участник има своето съществено значение. Но Electric Force е едновременно малък свят, но и необятна вселена, в която отброяването на секундарника не е достатъчен количествен материал, където единствено връзката на движението на стрелката на времето с идеите, посланията и предаденото въхновение определят неповторимостта на качеството на Electric Force. Вие сте на място, в което се преплитат епохи, в което минало, настояще и бъдеще са винаги в една цялостност, една съвкупност и не съществуват поотделно.

   Електрик Форс е една система и свят на възможности, вътре в която времето винаги тече по различен начин от разбиранията ви за време, с различно темпо, динамика или посоки – система, за която практически то не съществува. Electric Force е надматериален и носи свойството да остава постоянно млад и днес е във фазата на открояване на своето четвърто поколение брейк изпълнители представители на Electric Force Crew. Quantum Zeno представя идеята за състояние на запазване на вечно младежки дух, независимо от факта, че линейно времевия исторически път на групата числено днес клони към края на третото десетилетие от нейното създаване. Материалният свят, динамиката на материалния свят е само една илюзия на съзнанието. Потапяйки се в нашата малка история времето за вас спира, а дори за много от вас Quantum Zeno притежава силата да спре света – част от вашия забързан свят със своите грижи или амбиции плод на възприятията е на път да се стопи за миг.

 
by Electric Force Crew & Electric Force Kids/Urban Dance Studio 
Electric Force Crew feat.: S.A.E.F.| Supernatural | Nirvana | Illmatic | EZ Dave | Cool-K


ELECTRIC FORCE BREAKIN’ CLUB est. 1993

 

2023 | Quantum ZenoElectric Force