Crystal Square 2016

Стрийт арт изпълнение по време на визитата на международната делегация на Съвета на Европа в София (Градинката пред Кристал).
Crystal Square 2016Electric Force