2013 | ‘The Bridge’ Electric Force Crew 3rd Generation

Днес третото поколение Electric Force Crew вече уверено пише една нова глава в историята ни. До него достигат онези, които съумеят да оценят, че изминатият път заедно има значение, че всички сме в зависимост един от друг, а резултатът от натрупания опит се връща при нас когато е в унисон с постоянството.

В бъдещите ни поколения ще намират място хора, които знаят, че дешифрирайки историята могат да се поучат повече отколкото подозират и е важно да умееят да отстояват своите позиции в нея, хора които знаят, че този които притежава миналото ще притежава и бъдещето.

2013 | 'The Bridge' Electric Force Crew 3rd GenerationElectric Force