1999 ELECTRIC FORCE CREW | BBOY FUTURE XXI | STARTERASS | UK BBOY CHAMP ’99 EFC DEMO

1999 ELECTRIC FORCE CREW | BBOY FUTURE XXI | STARTERASS | UK BBOY CHAMPIONSHIP ’99 E.F.C. DEMO

Демо видео представящо Electric Force Crew, чрез което групата получава покана за участие директно, без квалификации в UK Bboy Championship през 1999г.

Electric Force Crew 1999

-Bboy Future XXI-

Music by STARTERA

UK Bboy Championship ’99 Electric Force Crew Demo Video

Starring – EF One, Fisher, Emo, Wiseman, Little Maniac, Komara – Electric Force Crew 1999

 

 

ELECTRIC FORCE BREAKIN’ CLUB est.1993

1999 ELECTRIC FORCE CREW | BBOY FUTURE XXI | STARTERASS | UK BBOY CHAMP '99 EFC DEMOElectric Force