1999 ELECTRIC FORCE CREW | OLD SCHOOL JAM #1 | STARTERASS | UK BBOY CHAMP ’99 EFC DEMO

1999 ELECTRIC FORCE CREW | OLD SCHOOL JAM #1 | STARTERASS | UK BBOY CHAMPIONSHIP ’99 E.F.C. DEMO

Демо видео представящо Electric Force Crew, чрез което групата получава покана за участие директно, без квалификации в UK Bboy Championship през 1999г.

 

Electric Force Crew 1999

-Old School Jam #1-

Music by STARTERA

UK Bboy Championship ’99 Electric Force Crew Demo Video

Starring – EF One, Fisher, Emo, Wiseman, Little Maniac, Komara –

Electric Force Crew 1999

 

 

ELECTRIC FORCE BREAKIN’ CLUB est.1993 c

1999 ELECTRIC FORCE CREW | OLD SCHOOL JAM #1 | STARTERASS | UK BBOY CHAMP '99 EFC DEMOElectric Force