2014 “Electric Force” – В брейка се започва от нулата, TV7, “Още Нещо”

2014 "Electric Force" - В брейка се започва от нулата, TV7, "Още Нещо" Electric Force