KARNOBATTLE 2019

Свободата е второто име на брейка. За шеста поредна година в Карнобат ще се потопим в духа му. Това лято Балканският фестивал на изкуствата 2019 се превръща в открита арена за грандиозни брейк битки. Ако искаш да спечелиш битката, трябва да се включиш в нея.
Хип-хопът скача рязко в Карнобат и тук е мястото да изгрее звездата ти. 1vs1 брейк битки за 14+ и Crew vs Crew Kids Battles за деца до 16 години са двете категории на шампионата. Най-добрият в първата се прибира с приза и 400 лв. в джоба. Предметни награди ще получи най-доброто детско брейк крю.
Битката и в двете категории е в два етапа – предварителни и директни елиминации. В първия етап на индивидуалните батъли всеки участник има по две влизания. Крютата могат да използват един рутин или командо рутин. След жребий участниците или групите играят срещу противника си в директните елиминации. Финалната битка за крютата е с продължителност от 10 мин. За 1vs1 при възрастните е до 3 влизания на танцьор. И за да е честно – победителят се посочва видимо от всички с ръка от журито.

Всяка битка си има своите правила. Арогантността и физическата агресия, както и използването на предмети, застрашаващи сигурността не са просто забранени. Те водят до категорична и незабавна дисквалификация на групата или участника.

Ритъмът на танца е от DJ Doc One. А кое е журито?
Брейкът търси новият си повелител. Искаш да си ти? Тогава влез тук (https://forms.gle/3jwcpnHiqU6bCJi87) и се запиши за великата битка – Karnobattle 2019. Не забравяй да напишеш името и псевдонима си или това на групата!

Заявки за участие се приемат и чрез съобщение на FB страницата на ElectricForce: www.facebook.com/ElectricForceCollective.
Брейкът е свобода. А ти си свободен да бъдеш най-добрият в него.Създай неповторим спомен в живота си, участвай в брейк битката на Karnobattle 2019! Сцена „Градски парк“ в Карнобат те очаква на 15 юни от 16:00

KARNOBATTLE 2019 in FACEBOOK

KARNOBATTLE 2019
1vs.1 B-BOYS/B-GIRLS BATTLES &
CREW vs. CREW KIDS BATTLES
 
KARNOBATTLE – Брейк битки – КАРНОБАТ 2019 се провежда в рамките на шестото издание на „Балкански фестивал на изкуствата Карнобат 2019”, 14-16.06.2019гБрейк битките са включени в програмата на фестивала на дата 15-ти Юни 2019 година.
 
Дата15/06/2019г.
Начален час – 16:00 ч.
Място на провеждане – СЦЕНА ГРАДСКИ ПАРК , гр.Карнобат
 
Водещ:
– Наско
 
Брейк битките ще бъдат в следните две категории:
1.Kатегория – Възрастни ( над 14год.) – 1 vs. 1
2.Kатегория – Деца ( до 16год.) – Crew vs. Crew
 
DJ’s :
– DJ Doc One / Turning Tables
 
Judges:

1. B-boy Salo – Flying Legs, Team Vinotinto, Aborigenes/ Venezuela
2. B-boy Zoob – Mad Squad/ Greece
3. B-boy Slav – Fresh Young, Bring It Back Squad, Greenpanda Family /Bulgaria-Russia

Награди:
1-во място категория Възрастни – парична награда в размер от 400 лв.
1-во място категория Деца – предметни награди от спонсори.
 
РЕГЛАМЕНТ:
1. Категория Възрастни (над 14год.)
• Битките ще бъдат по система Break Battles 1 vs.1 B-boys/B-girls
• Първи кръг – Предварителни елиминации
– Записаните групи изтеглени чрез жребий играят брейк битки с по 2 влизания на всеки B-boy/B-girl, без директна елиминация/ журито ще избере топ 8 или топ 16 B-boys/B-girls в зависимост от броят на участниците/.
 
• Втори кръг – батъли с директна елиминация
– Избраните 8 или 16 участници , теглени чрез жребий играят нокаут битки един срещу друга.Победителят се определя от журито явно – чрез посочване с ръка.При равенство/показване на знака Х с кръстосване на ръце следва продължение – Tie Break – от по едно влизане на всеки участник от двете групи, след което съдите нямат право да показват знак за равенство. В случайте на отсъждане на два знака Х и едно посочване се приема за равенство.
 
• Четвърт финалите и полуфиналите ще бъдат с продължителност по две влизания на танцьор.
• Финалната битка ще бъде с продължителност по три влизания на танцьор.
 
2. Категория Деца (до 16год.)
• Битките ще бъдат по система Kids Battles Crew vs.Crew /Максимален брой на участници в група – 8 деца/
 
• Първи кръг – Предварителни елиминации
– Регистрираните групи изтеглени чрез жребий играят брейк битки с продължителност 6 мин., които ще бъдат без директна елиминация/ журито ще избере топ 8 в зависимост от броят на участващите групи/. Разрешава се използването само на на един рутин или командо рутин от всяка група! Журито ще избере групите, които продължават в следващата фаза на базата на техните умения и стратегия за брейк битка ( Toprocks , Rocking, Downrocks, GoDowns , Footwork, Threads, Transitions, Powermowes, Freezes, Flow, Burns, Routines, музикалност, техника, стилистика и характер на движенията, координация на отговорите в пространството и др.)
 
• Втори кръг – батъли с директна елиминация
– Избраните 8 групи, теглени чрез жребий играят нокаут битки една срещу друга.Победителят се определя от журито явно – чрез посочване с ръка.При равенство/показване на знака “Х” с кръстосване на ръце следва продължение – Tie Break – от по едно влизане на всеки участник от двете групи, след което съдите нямат право да показват знак за равенство.Рутините в този случай се считат за едно влизане! В случайте на отсъждане на два знака “Х” и едно посочване се приема за равенство.
 
• Четвърт финалите ще бъдат с продължителност от 6 мин.
• Полуфиналите ще бъдат с продължителност от 8 мин.
• Финалната битка ще бъде с продължителност от 10 мин.

 

 
!Забранено е използването на всякакви предмети, които застрашават безопасността на участниците и публиката по време на събитието.Арогантното поведение, вулгарни жестове, както и всякакъв вид физически контакт между противникови групи с цел умишлено възпрепятстване на танцовото изпълнене, на когото и да било по време на състезанието са недопустими и водят до дисквалификация на съответната група или участник.

EN

KARNOBATTLE 2019
1 vs. 1 B-BOYS/B-GIRLS BATTLES & CREW vs. CREW KIDS BATTLES – KARNOBAT – 15/06/2019

KARNOBATTLE – Break battles – KARNOBAT 2019 is held within the sixth edition of “Balkan festival of arts Karnobat 2019”, 14-16.06.2019. Break battles are included in the festival program on 15th of June, 2019.

Starting time – 16:00
Location – Scene “Gradski Park”, Karnobat

Hosts:
– Nasko

Break battles will consist of the following categories:
Adults (above 14 years old) – 1 vs. 1
Kids (up to 16 years old) – Crew vs. Crew

DJ’s :
DJ Doc One / Turning Tables

Judges:
1. B-boy Salo – Flying Legs, Team Vinotinto, Aborigenes/ Venezuela
2. B-boy Zoob – Mad Squad/ Greece
3. B-boy Slav – Fresh Young, Bring It Back Squad, Greenpanda Family /Bulgaria-Russia

Prizes:
1st place, Adults category – 200 euro cash
1st place, Kids category – items from sponsors

I. Adults category (above 14 years old)
Battles will be in 1 vs. 1 B-boys/B-girls format

1. Pre eliminations

The signed groups drawn by lot will perform break battles with two rounds from each B-boy/B-girl without direct elimination / judges will choose top 8 or top 16 B-boys/B-girls, depending on the number of participants.

2. Battles with direct elimination

The chosen 8 or 16 participants drawn by lot will play knockout battles one versus another. The winner is chosen explicitly by the judge by pointing with hand. In the case of a draw (making an X sign by crossing hands) follows a rematch – tie break – with one more round from each participant of both groups. Judges have no right to show the tie sign after that. Two tie signs and one hand point count as a tie.

– Quarter-finals and semi-finals will consist of two rounds by each dancer.
– Final battle will consist of three rounds by each dancer.

II. Kids category

Battles will be in Crew vs. Crew format (maximum number of kids in each group – 8 kids)1. Pre eliminations
The registered groups drawn by lot play break battles with duration of 6 minutes without direct elimination. Judges will choose top 8 according to the number of participating groups. Only one routine or commando is allowed per group! Then, judges will choose the groups advancing to the next phase based on their skills and break battle strategies (toprocks, rocking, downrocks, go-downs, footwork, threads, transitions, powermoves, freezes, flow, burns, routines, musicality, technique, style and character of movements, coordination of the responses in space, etc.)2. Battles with direct elimination
The 8 chosen groups drawn by lot play knockout battles versus each other. The winner is chosen explicitly by the judge by pointing with hand. In the case of a draw (making an X sign by crossing hands) follows a rematch – tie break – with one more round from each participant of both groups. In that case, routines count as one set and judges have no right to show the tie sign after that. Two tie signs and one hand point count as a tie.
– Quarter-finals and semi-finals will be 8 minutes long.
– Semi-finals will be 8 minutes long.
– Final battle will be 10 minutes long.
The usage of items endangering the safety of participants and the crowd during the event is forbidden. Arrogant behavior, vulgar gestures and any kind of physical contact between the opponents with the intention of obstructing the dance performance of anyone during the competition is not allowed and leads to disqualification of the given group or participant.Participation requests are made:
– at https://forms.gle/3jwcpnHiqU6bCJi87
– via a message to the Facebook page of ElectricForce www.facebook.com/ElectricForceCollectiveIn the request, it’s required to mention the name of the group/performer, names and nicknames of the participants, and the category (Kids up to 16 years old or Audults 14+)Additional information:
“Prima” JSC – Organizer of “Balkan festival of arts Karnobat 2019” at Sofia city, Orehova Gora st. 42A, post code 1404, phone: +359 2 818 66 66, e-mail: karnobat.fest@agencyprima.comClub “Electric Force” – organizer of break battles KARNOBATTLE 2019
events@electricforce.net

KARNOBATTLE 2019Electric Force